Privacy Policy

Privacy policy voor Green Healthy Dealz, eigenaar van www.greenhealthydealz.nl

Kerstin Keijbeck-Kallies gevestigd en kantoorhoudende te Sint Odiliënberg (6077gg) aan de Veestraat 6, hierna te noemen “Greenhealthydealz” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Greenhealthydealz verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Greenhealthydealz u over de manier waarop Greenhealthydealz uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Greenhealthydealz worden aangeboden op greenhealthydealz.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk

Greenhealthydealz gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Greenhealthydealz past wat u op greenhealthydealz.nl ziet aan op uw interesses. Greenhealthydealz gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel

Greenhealthydealz verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van greenhealthydealz.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Greenhealthydealz gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van uw ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Greenhealthydealz.

3. Bestelling

Voor uw bestelling heeft Greenhealthydealz uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Greenhealthydealz verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan onze partners, bezorgdiensten, distributiecentrum.

Als u op greenhealthydealz.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Greenhealthydealz.nl uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Greenhealthydealz dat doet.

4. Uw account

In uw account op greenhealthydealz.nl slaat Greenhealthydealz onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

5. Klantenservice

U kunt bellen, e-mailen & chatten met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Greenhealthydealz registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. Voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Greenhealthydealz gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

6. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Greenhealthydealz heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Greenhealthydealz samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Greenhealthydealz meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de nieuwsbrief. Deze zal worden voorzien van een uitschrijflink in de footer van het respectievelijke bericht.

7. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Greenhealthydealz over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Greenhealthydealz bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

8. Prijsvragen

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Greenhealthydealz om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

9. Persoonlijk winkelen

Op basis van uw eerdere bezoeken aan greenhealthydealz.nl houdt Greenhealthydealz uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Greenhealthydealz haar aanbod aan u daarop aanpassen. Greenhealthydealz gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op www.greenhealthydealz.nl/privacy meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

10. Verbetering van diensten Greenhealthydealz

Greenhealthydealz kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Greenhealthydealz uitvoeren, geeft Greenhealthydealz uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

11. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

Greenhealthydealz gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zo nodig overhandigt Greenhealthydealz uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Greenhealthydealz uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

12. Achteraf betalen

Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Greenhealthydealz uw kredietwaardigheid toetsen. Greenhealthydealz kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Greenhealthydealz uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

13. Kopen bij externe verkopers

Op greenhealthydealz.nl bieden ook andere verkopers hun aanbod aan. Als u producten koopt van een externe verkoper op greenhealthydealz.nl, kunt u contact met deze externe verkoper opnemen. Communicatie zal verlopen via ons contactformulier www.greenhealthydealz.nl/contact tevens zal deze vermelding en de mogelijkheid tot contact terug te vinden zijn op de webshop. Greenhealthydealz slaat de berichten, die u aan de verkoper stuurt, op om te kunnen reageren op vragen of problemen, het gedrag van de externe verkopers te kunnen bijhouden en het aanbod op greenhealthydealz.nl te kunnen verbeteren.

14. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Greenhealthydealz deze gegevens net zoals die van andere klanten van Greenhealthydealz.

15. Social media

Op sommige plekken op greenhealthydealz.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Greenhealthydealz krijgt geen toegang tot uw social media-account.

16. Andere doeleinden

Tot slot kan Greenhealthydealz uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

  1. Greenhealthydealz geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  2. a) De doorgifte geschiedt aan een door Greenhealthydealz voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Greenhealthydealz een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
    b) Greenhealthydealz op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

  1. Greenhealthydealz maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Greenhealthydealz ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

  1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website.

Artikel 5 Cookies

  1. Het is mogelijk dat Greenhealthydealz tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help” -functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op greenhealthydealz.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Greenhealthydealz

  1. Greenhealthydealz heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Greenhealthydealz verwerkt ten behoeve van greenhealthydealz.nl. Greenhealthydealz accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

  1. Greenhealthydealz bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan greenhealthydealz.nl, tenzij Greenhealthydealz op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

  1. Greenhealthydealz behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via greenhealthydealz.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van greenhealthydealz.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Houdt voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en greenhealthydealz.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 15-03-2018.